Modelair is open Wednesday to Sunday at 3/349 Dominion Road Mount Eden Ph 09 520 1236

HASEGAWA 1/48 KAWASAKI KI-61 HIEN

HASEGAWA 1/48 KAWASAKI KI-61 HIEN

Regular price $56.90 Sale